บทความเรื่องตึกระฟ้า

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

อาคารสูง (อังกฤษ: skyscraper)ในยุโรปจะหมายถึงตึกที่มีความสูง152.4เมตรขึ้นไป(แต่ว่ากับทวีปอื่นๆจะใช้มาตรฐานนาๆประการ)โดยอาคารสูงโดยมากจะเป็นที่ทำงานโรงแรมหรือที่อยู่ที่อาศัยในตอนคริสต์ศตวรรษที่19นั้นยังไม่มีตึกที่สูงเกินกว่า6ชั้นเนื่องจากผู้คนไม่ต้องการเดินขึ้นบันไดสูงและไม่สามารถปั๊มน้ำให้สูงมากเกินไปกว่า15เมตรได้อาคารสูงเริ่มเป็นไปได้หลังจากการประสบความสำเร็จในการพัฒนาเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งปั๊มน้ำและการสร้างลิฟต์

ขณะนี้บ้านเรือนที่สูงที่สุดในโลกเป็นตึกบูร์จติดอยู่ลิฟาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความสูงทั้งหมด828เมตร(2,717ฟุต)มีจำนวน163ชั้นโดยมีพิธีกรรมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4เดือนมกราคม พ.ศ.2553